Cura Intensiv Pflege GmbH
Individuální domácí intenzivní ošetřovatelská péče

 
   www.sestrydonemecka.cz      
Hlavní stránkaHlavní stránka SestryHlavní stránka StudentiHlavní stránka Časté otázkyHlavní stránka Kontaktní údajeHlavní stránka Kontaktní formulářHlavní stránka Recenze - ZkušenostiHlavní stránka Nabídky práceHlavní stránka GDPRHlavní stránka

GDPR

GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nikola Glas. Handelsregister: HRB 14602, se sídlem Regensburger Straße 8, 931 73 Wenzenbach (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašeho požadavku na kontakt.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro nalezení a zajištění vhodné pracovní pozice.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky o kontakt nebo poptávka žadatele o práci.

2. Účelem zpracování osobních údajů je nalezení a zajištění odpovídající pracovní pozice, dle vašeho požadavku.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webových stránek (Webglobe, s.r.o. IČ: 26159708) a další služby v souvislosti s provozováním www stránek.